2020, Volume 16

Determinants of life satisfaction in martial arts practitioners and team-sports playersCezary Kuśnierz1, Paweł, Fryderyk Nowak1, Karol Gorner2

1Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology, Opole, Poland
2Faculty of Arts, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovak Republic


Author for correspondence: Cezary Kuśnierz; Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology, Opole, Poland; email: ckusnierz@op.plFull text

Abstract

Background and Study Aim: Life satisfaction is an overall assessment of satisfaction with one’s own achievements and living conditions. It encourages activity and better coping with difficulties and obstacles. According to Juczyński, life satisfaction is the result of comparing one’s own situation with personal standards. When analyzing life satisfaction, one should consider the importance of physical activity and sport as dominant factors. The aim of the study is to identify determinants of life satisfaction in karate practitioners and team sports players. We accept the hypothesis that the type of practiced sport differentiates and significant affects the levels of athletes’ life satisfaction.

Material and Methods: The study involved 110 team sports players and 90 martial arts practitioners. The sample selection was purposive, and accounted for respondents’ high sporting level. The Polish adaptation of the Satisfaction With Life Scale (SWLS) was used to assess the life satisfaction of surveyed athletes.

Results: The obtained results indicate that both groups of athletes are characterized by higher levels of life satisfaction in relation to the general adult Polish population. In the analysis of life satisfaction determinants only two were found to be statistically significant: health behaviors and marital status. Other factors such as age, education, financial situation, gender, and type of sport do not determine life satisfaction.

Conclusions: It is worthwhile to promote physical activity and other health behaviors, as they can contribute significantly to better life satisfaction. Practicing sports may be a key determinant of a high level of life satisfaction.

Tytuł w języku "Polish"

Determinanty satysfakcji z życia zawodników sztuk walki i zespołowych gier sportowych

Streszczenie w języku "Polish"

Background and Study Aim: Satysfakcja z życia to ogólna ocena zadowolenia z własnych osiągnięć i warunków życia. Sprzyja aktywności i lepszemu radzeniu sobie z trudnościami i przeszkodami. Według Juczyńskiego jest ona wynikiem porównania własnej sytuacji z osobistymi normami. Analizując kwestie satysfakcji z życia zwrócić należy uwagę na znaczenie aktywności fizycznej i sportu jako jednego z dominujących czynników. Celem pracy jest określenie determinantów satysfakcji z życia zawodników karate i zespołowych gier sportowych.Material and Methods: W badaniach wzięło udział 110 zawodników uprawiających zespołowe gry sportowe oraz 90 uprawiających sporty walki. Dobór badanych był celowy, uwzględniał wysoki poziom sportowy zawodników. Do oceny satysfakcji z życia zastosowano polską adaptację skali satysfakcji z życia skonstruowaną przez Diener i wsp. (1985). Results: Uzyskane wyniki wskazują na to, że obie grupy sportowców cechuje wyższy poziom satysfakcji z życia w stosunku do populacji dorosłych Polaków. W poszukiwaniach determinantów satysfakcji życia stwierdzono istotność statystyczną jedynie w zakresie dwóch czynników: zachowań zdrowotnych oraz stanu cywilnego. Pozostałe czynniki takie jak wiek, wykształcenie, status materialny, płeć i rodzaj uprawianego sportu nie determinują satysfakcji życiowej.Co istotne rodzaj uprawianej dyscypliny sportu różnicuje poziomu satysfakcji z życiabadanych.Conclusions: Warto promować aktywność fizyczną oraz inne zachowania prozdrowotne, gdyż mogą one istotnie pomóc w osiąganiu wyższej satysfakcji z życia. Uprawianie sportu może być istotnym czynnikiem wpływającym korzystnie na poziom życiowej satysfakcji.


Key words: life satisfaction, martial arts, team sports


Cite this article as:

AMA:

Kuśnierz C, Nowak P, Gorner K. Determinants of life satisfaction in martial arts practitioners and team-sports players . ARCH BUDO. 2020;16:83-89

APA:

Kuśnierz, C., Nowak, P.F., & Gorner, K. (2020). Determinants of life satisfaction in martial arts practitioners and team-sports players . ARCH BUDO, 16, 83-89

Chicago:

Kuśnierz, Cezary, Nowak Paweł, Fryderyk, Gorner Karol. 2020. "Determinants of life satisfaction in martial arts practitioners and team-sports players ". ARCH BUDO 16: 83-89

Harvard:

Kuśnierz, C., Nowak, P.F., and Gorner, K. (2020). Determinants of life satisfaction in martial arts practitioners and team-sports players . ARCH BUDO, 16, pp.83-89

MLA:

Kuśnierz, Cezary et al. "Determinants of life satisfaction in martial arts practitioners and team-sports players ." ARCH BUDO, vol. 16, 2020, pp. 83-89

Vancouver:

Kuśnierz C, Nowak PF, Gorner K. Determinants of life satisfaction in martial arts practitioners and team-sports players . ARCH BUDO 2020; 16: 83-89